Documente

1. ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achizţie a bunurilor prin cererea ofertelor de preţuri
servicii de alimentare a 60 persoane în etate
2. ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achizţie a bunurilor prin cererea ofertelor de preţuri
sare tehnică pentru drumuri pe timp de iarnă
3. ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achizţie a bunurilor prin cererea ofertelor de preţuri
4. Produse alimentare pentru I sem. 2017
5. Produse alimentare pentru anul 2017
6. ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri,servicii de deservire tehnică a cazangeriilor autonome conectate la gaze naturale conform necesităţilor Primăriei or. Soroca
7. ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE/REPETAT la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri, Reparaţia coridorului şi a blocului sanitar, et. IV, clădirea CR Soroca
8. ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor prin cererea ofertelor de preţuri la achiziţionarea_produselor alimentare pe trimestrul IV a anului 2016
9. Achiziţionarea_produselor alimentare pe trimestrul III a anului 2016
10. Lucrări de reparaţie capitală a str.Vasile Stroiescu
11. Lucrări de reparaţie curentă str. Renaşterii din or.Soroca
12. INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
13. Achiziţionarea_produselor alimentare pe trimestrul II a anului 2016.
14. INVITAŢIE LA CONCURS pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri
15. Achiziţionarea produselor alimentare pe trimestrul I a anului 2016.

Categorii

DeciziiDISPOZIȚIILE PRIMARULUIProcese - Verbale
RapoarteȘedințe/ordinea de zi
Achiziții publice
Bugetul orașului SorocaRegulamente
Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a orașului SorocaPlanul de acţiuni privind energia durabilăHotărîri
Planuri strategiceCOMUS