Documente

1. STATUTUL Instituţiei publice Centrul Social pentru persoanele aflate în situație de risc ,,Revenire”
2. R E G U L A M E N T U L Comisiei orășenești privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate
3. Regulamentul cu privire la plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului
4. REGULAMENTUL PRIVIND AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE (COMERCIALIZARE) A SERVICILOR PE TERITORIUL ORAȘULUI SOROCA
5. Regulament privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor primăriei oraşului Soroca
6. REGULAMENTUL cu privire la stabilirea pe teritoriul oraşului Soroca a taxelor locale pentru anul 2016
7. REGULAMENTUL privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului orăşenesc Soroca şi utilizarea mijloacelor acestuia.
8. REGULAMENTUL INTERN al primăriei oraşului Soroca
9. REGULAMENTUL PRIVIND FUNCŢIONAREA CONSILIULUI ORĂŞENESC SOROCA (MODIFICAT)
10. REGULAMENTUL privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului orăşenesc Soroca şi utilizarea mijloacelor acestuia.(MODIFICAT)
11. REGULAMENT cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II
12. Regulamentul de conferire a Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice persoanelor ce dispun de această diplomă
13. REGULAMENTUL instituţiei de învăţământ preşcolar cu practice incluzive nr.13 ”Steluţa”
14. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului extraşcolar de creaţie a copiilor şi adolescenţilor„Acasa”.(modificat)
15. REGULAMENTUL funcţionării cimitirelor din oraşul Soroca

Categorii

DeciziiDISPOZIȚIILE PRIMARULUIProcese - Verbale
RapoarteȘedințe/ordinea de zi
Achiziții publice
Bugetul orașului SorocaRegulamente
Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a orașului SorocaPlanul de acţiuni privind energia durabilăHotărîri
Planuri strategiceCOMUS