Întreprinderi municipale

SA „Regia Apă - Canal” Soroca   2-62-83 str. Uzinelor, 9
Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Vasile Ciuntu 2-61-51 str. M. Malamud, 30
INTERPROIECT Liviu Cuțescu 2-29-61 str. M. Cibotaru, 29