Comisii de specialitate

Comisia pentru buget, finanțe, dezvoltarea       social - economică,   asistență  socială                   
Comisia pentru dezvoltarea infrastructurii orașului, amenajarea teritoriului, problemele funciare
   
1. Pilipețcaia Ala 1. Bordianu Alla
2. Vitcovscaia Liudmila                       2. Vescu Vitalie
3. Malîș Albert 3. Popovschi Mihail                
4. Melnic Maxim 4. Marcoci Mihai
5. Babără Liliana - secretar
5. Sîrghi Vadim - secretar
6. Lesco Artur                  6. Jardan Vitalie            
7. Cucicov Ion 7. Baș Vasile
8. Robu Iurie 8. Todirean Iurie
9. Coşman Serghei - președinte
9. Parașciac Andrei
10. Caldare Anatolie 10. Onică Boris - președinte
11. Cojocari Vasile 11. Malîș Albert
12. Parașciac Andrei  
13. Matei Iraida  
14. Ciobanu Liudmila  
   

Comisia pentru educație, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătății, ordine publică

 
   
1. Cojocari Vasile           
2. Matei Iraida  
3. Bodnarenco Elena  
4. Bulat Nicolae  
5. Ciobanu Ludmila  
6. Televca Anastasia - secretar
 
7. Todirea Iurie (junior)  
8. Pușcaș Maxim  
9. Todirean Iurie - președinte