Geografia

Oraşul Soroca – centrul de reşedinţă a raionului – e aşezat la un vechi vad al Nistrului păzit altădată de o cetate. Aici se întîlneau drumurile ce vene dinspre Suceava şi dinspre Chişinău.

Vatra oraşului, în suprafaţa de peste 1319 ha, e aşezată pe povîrnişul care, despicat curmeziş de o vale afluenţă – coboară repede spre apa Nistrului şi pe o prispă puţin ridicată deasupra fundului aceleiaşi văi.

Cadrul e format din valea cu meandre adîncite şi din podişul înalt.