Populaţia

Populaţia oraşului Soroca, conform ultimului recensământ constituie 35,1 mii persoane.

După naţionalitate:

Apţi de muncă - persoane