Aparatul Primăriei

                         
APARATUL PRIMĂRIEI
Vladimir Cojocaru
jurist bir.- 406 tel. 2-35-63
Vladimir Caldare specialist pentru relații cu publicul bir.- 409 tel. 2-23-41
Dorina Oleinic
specialist pentru relații cu publicul bir.- 402 tel. 2-65-99
Galina Ulinici specialist pentru relații cu publicul bir.- 415 tel. 2-20-94
Marina Zabulica specialist bir. - 415 tel. 2-20-94
Ghenadie Tudos
specialist  pentru reglamantarea regimului proprietății funciare bir.- 403 tel. 2-61-30
Ivan Gumenii 
specialist în problemele recrutării și încorporării bir.- 406 tel. 2-35-63
Natalia Cojocari
specialist în problemele tineretului și sportului bir.- 419 tel. 2-37-52
Grigore Guțu arhitect bir.- 412 tel. 2-32-36
Cristina Leșan specialist țn construcție, gospodărie comunală și drumuri bir - 411 tel. 2-20-33
 Olga Prepeliţa  specialist țn construcție, gospodărie comunală și drumuri bir - 411 tel. 2-20-33
Silvia Calmaţui
contabil-șef bir.- 410 tel. 2-65-07
Valentina Senico
specialist pentru planificare bir.- 407 tel. 2-34-63
Galina Pînzari specialist bir.- 408 tel. 2-36-64
Victor Ivanovici specialist pentru perceperi fiscale bir.- 401 tel. 2-31-46
Rodica Cemîrtan specialist pentru perceperi fiscale bir.- 401 tel. 2-31-46
Svetlana Postolache
specialist pentru perceperi fiscale bir.- 401 tel. 2-31-46
Valeriu Postolachi specialist pentru perceperi fiscale bir.- 401 tel. 2-31-46
Duca Svetlana  specialist pentru perceperi fiscale bir.- 401 tel. 2-31-46
Lidia Leahu
 secretară anticamera tel. 2-28-00