Atribuţiile

Consiliul orăşenesc Soroca este compus din 27 de consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioada de 4 ani .

Consiliul local are iniţiativa si decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale sau centrale.