Acte necesare

1.    Modele de acte pentru înregistrarea asociaţiei obşteşti

·        Model de cerere

·        Model de liste a fondatorilor asociaţiei obşteşti

·        Modelul procesului-verbal pentru asociaţiile obşteşti

·        Model de statul al asociaţiei obşteşti

·       lista actelor p-u lichidare.doc