Ședința ordinară a Consiliului orășenesc

Miercuri , 17 augusti 2016 cu începere de la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:  


Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc pe data de 17 august 2016, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional cu ordinea de zi:
1. Cu privire la alegerea viceprimarului pentru probleme sociale, educaţie, cultură şi tineret.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Victor Său, primarul oraşului
2. Cu privire la alegerea viceprimarului pentru economie, buget şi finanţe.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Victor Său, primarul oraşului
3. Cu privire la corelarea bugetului primăriei Soroca cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
4. Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei or. Soroca pentru anul 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
5. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
6. Cu privire la modificarea deciziilor C/o nr. 9/6, nr. 9/14, nr. 9/15 din 27.05.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
7. Cu privire la acordarea ajutorului financiar din fondul de rezervă:
7.1. Colegiului Tehnic Agricol din Soroca;
7.2. cet. Spinei Anna
7.3. cet. Chirtoca Nicolae;
7.4. cet. Şarco Arcadi
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
8. Cu privire la alocarea surselor financiare din prevalarea veniturilor pentru a. 2016 OT a Asociaţiei Nevăzătorilor din or. Soroca.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
9. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru delegaţia în judeţul Tulcea, România.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
10. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 9/4 din 27 mai 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Valentina Senco, specialist
11. Cu privire la acceptarea iniţierii instalării unei pietre comemorative pentru marcarea prezenţei poloneze în oraşul Soroca.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef
12. Cu privire la acceptarea iniţierii edificării monumentului victimelor represiunilor politice.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef
13. Cu privire la aprobarea planului de referinţă în cadrul proiectului COMUS.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef.
14. Cu privire la elaborarea conceptelor de proiect.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef
15. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 5/48 din 10.12.2015 „Cu privire la delegarea unei persoane pentru a fi inclusă în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile preşcolare”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist
16. Cu privire la programul de activitate al Consiliului orăşenesc şi primăriei oraşului pentru semestrul II al anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/o
17. Cu privire la aprobarea programului de transport local în oraşul Soroca.
Iniţiator: Anastasia Televca, consilier orăşenesc.
Raportor: Anastasia Televca, consilier orăşenesc.
18. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare a oraşului Soroca”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/o
19. Cu privire la reorganizarea prin transformare a ÎM „DGLC” în Societate pe Acţiuni „DGLC”.
Iniţiator: Iurie Todirean, consilier
Raportor: Iurie Todirean, consilier:
20. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 7/14 din 14.02.2008.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
21. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801111299 din str. Ştefan cel Mare, 8.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
22. Cu privire la permiterea efectuării proiectului de formare prin separare a terenului cu nr. cadastral 7801102176.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
23. Cu privire la refuzarea formării bunului imobil pe str. Lăutarilor.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
24. Cu privire la refuzarea schimbării destinaţiei terenului cu nr. cadastral 7801113608 din str. V. Stroiescu.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
25. Cu privire la refuzarea transmiterii în proprietate privată a terenului din str. Traian, 10, cet. Demenev Vasilii.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
26. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801116058 din str. Voluntarilor, 15.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
27. Cu privire la refuzarea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801104166 din str. Studenţilor, 1.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
28. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 39/23.2 din 27.03.2014.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
29. Cu privire la permiterea efectuării proiectului de formare prin comasare a terenului din str. Ştefan cel Mare, 20a.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
30. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru reîncheierea contractelor de locaţiunea.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
31. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectoarelor de teren aferente caselor de locuit:
31.1. str. S. Lazo, 19, cet. Pleşca Rubina;
31.2. str. Zalău, 25, cet. Neamţu Lidia;
31.3. str-la Morii, 4/1, cet. Pleşco Vasile;
31.4. str-la Petrov, 3, cet. Frolova Elena;
31.5. str. Hutor Lunchi, 1, cet. Malinovschi Anatolii;
31.6. str. Speranţei, 1, cet. Indricean Oxana;
31.7. str. Carpenco, 7, cet. Dobrea Serghei;
31.8. str. Tineretului, 42, cet. Marjinean Aurel;
31.9. str. Ardealului, 5, cet. Gjebovschi Victor;
31.10. str. Ardealului, 5, cet. Ţuşca Tamara;
31.11. str. Independenţei, 47, cet. Ciubarca Svetlana, Vasilii, Ana, Buţ Maria;
31.12. str. Ştefan cel Mare, 3, cet. Cebotari Liudmila;
31.13. str. M. Sadoveanu, 20, cet. Coţaga Iurie.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
32. Cu privire la executarea Hotărîrii În numele legii dosarul nr. 3CA-171/11 din 27 decembrie 2011.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
33. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente caselor de locuit:
33.1. str. Pădurilor, 57, cet. Ceban Serghei;
33.2. str. Colinei, 17, cet. Babanu Maria;
33.3. str. S. Lazo, 41, cet. Ferari Maria;
33.4. str. Fîntîniţei, 38, cet. Cravciuc Evghenia;
33.5. str. 1 mai, 2, cet. Ţîmpov Semion;
33.6. str. A. Popovici, 25, cet. Eftodi Olga;
33.7. str. Cocorului, 33, cet. Cojocari Nicolae;
33.8. str. Cocorului, 33, cet. Carauş Alexandr;
33.9. str. E. Gavriliţă, 4, cet. Slivinschi Iurie, Slivinschi Svetlana;
33.10. str. V. Stroescu, 55, cet. Calistru Elena.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
34. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 36/21.11 din 24.12.2010.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
35. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 39/24.3 din 27 martie 2014.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
36. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 38/17.6 din 30 ianuarie 2014.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
37. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 9/27 din 27 mai 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
38. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 3/20 din 16 august 2007.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
39. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 50/21.11 din 27 martie 2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
40. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 50/21.10 din 27 martie 2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
41. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 18/15.2 din 10 august 2012.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
42. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 9/37.15 din 27 mai 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
43. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 9/37.5 din 27 mai 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
44. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 42/7.26 din 25 iulie 2014.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
45. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 28/20.11 din 03 mai 2013.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
46. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 27/12 din 17 august 2006.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
47. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801103304 din str. Miron Costin.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
48. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801111071 din str. M. Kogălniceanu, 16.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
49. Cu privire la elaborarea planului geometric în scopul formării bunului imobil în sectorul din str. D. Cantemir.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
50. Cu privire la aprobarea listei unor bunuri imobile proprietate publică domeniul privat.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
51. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-27 din 23.06.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
52. Cu privire la actualizarea listei familiilor nou formate.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
53. Cu privire la aprobarea planului geometric cu nr. cadastral 7801112493 din str. Independenţei, f/n.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
54. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 3/36 din 02.10.2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
55. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 48/33 din 29.01.2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
56. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-29 din 27.06.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Mihail Grabciuc, viceprimar
57. Cu privire la defrişarea arborilor din spaţiile verzi ale oraşului.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Mihail Grabciuc, viceprimar.
58. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-26 din 23.06.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist
59. Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-32 din 27.06.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Vladimir Cojocaru, jurist.
60. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei din str. M. Eminescu, 5/4.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef
61. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei din str. M. Eminescu, 5/2.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Grigore Guţu, arhitect-şef
62. Cu privire la permiterea efectuării proiectului de formare prin separare a sectorului de teren cu nr. cadastral 7801112050 din str. Independenţei, 79.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
63. Cu privire la aprobarea participării oraşului Soroca la înfiinţarea SA „Aqua Nord” şi aprobarea iniţierii fuziunii SA „Regia Apă-Canal Soroca” cu SA „Aqua Nord”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Mihail Grabciuc, viceprimar.

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

12.08.2016, ora 13.00, biroul nr. 402 - Comisia pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, amenajarea teritoriului, probleme funciare.

16.08.2016, ora 13.00, biroul nr. 402 - Comisia pentru buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

16.08.2016, ora 14.00, biroul nr. 417 – Comisia pentru educaţie, cultură, sport, ocrotirea sănătăţii, ordine publică.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.

 

Stiri

Ședința extraordinară a Consiliului municipal

 Joi, 18 mai 2017 cu începere de la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului municipal Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 19/30 din 13.04.2017 “Cu privire...Detalii

Paște Fericit!

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Joi, 13 aprilie 2017 cu începere de la ora 09.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

 1. Cu privire la refuzarea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801113009 d...Detalii

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc

 Joi, 06 aprilie 2017 cu începere de la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la activitatea ÎM “DGLC” pentru perioada anului 2016.
...Detalii

ANUNȚ

Stimați Soroceni!

În legătură cu venirea primăverii și apropierea sărbătorilor de Paști. După perioada în care fiecare dintre noi ne pregătim pentru aceste sărbători așa cum se cuvine, primăria or. Soroca invită toți agenții economici și deasemenea locuitorii...Detalii

POSIBILITĂȚI DE FINANȚARE REPUBLICA MOLDOVA

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

 Luni, 13 martie 2016 cu începere de la ora 12.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 20/2 din 01.11.2012.
In...Detalii

8 MARTIE

Comunicat informativ

Primăria oraşului Soroca anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate urbane de călători din oraşul Soroca
Data concursului: 30 martie 2017, ora 10.00
Locul desfăşurării concursului: Primăria oraşului Soroca, et. IV...Detalii

Categorii

Anunțuri


Sondaj de opinie