Ședința ordinară a Consiliului orășenesc

 Joi, 06 aprilie 2017 cu începere de la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la activitatea ÎM “DGLC” pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Vasile Ciuntu, şeful ÎM „DGLC”
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
2. Cu privire la activitatea SA “Regia Apă-Canal Soroca” pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Dumitru Palamarciuc, administratorul SA „Regia Apă-Canal Soroca”
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
3. Cu privire la activitatea Serviciului de amenajare şi înverzire pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Alexei Patraşcu, şeful SAÎ
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
4. Cu privire la activitatea Şcolii sportive pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Serghei Tîmco, directorul Şcolii sportive
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
5. Cu privire la activitatea Staţiei de salvare pe apă pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Igor Ranga, şeful Staţiei de salvare pe apă
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
6. Cu privire la activitatea Centrului de zi “Acasă” pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Alesea Oţel, coordonator-interimar
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
7. Cu privire la activitatea Centrului Social “Revenire” pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Tatiana Botnari, director-interimar
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
8. Cu privire la activitatea Centrului de documentare şi informare “M. Sadoveanu” pentru perioada anului 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Eugenia Railean, director
Coraportor: Victor Său, primarul oraşului
9. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Soroca pentru anul 2017 (lectura a doua).
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
Coraportori: Mihail Grabciuc, viceprimar
Valentina Senco, specialist
Silvia Calmaţui, contabil-şef
10. Cu privire la stabilirea unui supliment la salariu lucrătorilor tehnici pentru anul 2017.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
11. Cu privire la stabilirea în anul 2017 a unui supliment la salariu pentru lucrătorii Serviciului de amenajare.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Cernobîl din r-l Soroca”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru editarea Almanahului „Soroca”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
15. Cu privire la conferirea Diplomei de Fidelitate şi acordarea indemnizaţiei unice familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
16. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă:
16.1. cet. Zamăneagră Victoria;
16.2. cet. Coşman Serghei;
16.3. cet. Gumenîi Liuba;
16.4. cet. Romaşcan Ludmila;
16.5. Malîş Albert.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
17. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 15/16 din 23.12.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
18. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectoarelor de teren aferente caselor de locuit:
18.1. str. V. Alecsandri, 23, cet. Lupu Oleg;
18.2. str. I. Levandovschi, 14, cet. Vovc Anatol;
18.3. str. Caştanilor, 11, cet. Patraş Elena;
18.4. str. Mitropolitul Gurev, 33, cet. Mihaluţa Ghenadie;
18.5. str. G. Cojbuc, 6, cet. Palamarciuc Ivan;
18.6. str. Comuna din Paris, 16, cet. Gherasimciuc Natalia;
18.7. str. Comuna din Paris, 16, cet. Mîndru Tatiana;
18.8. str. G. Vieru, 2, cet. Ter Elena;
18.9. str. V. Alecsandri, 25, cet. Lefter Mihail;
18.10. str. Pîrcălabilor, 14, cet. Lisnic Dorina;
18.11. str. Independenţei, 47, cet. Stratu Lilia.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
19. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 5 din 16.05.1996 din str. Lucia Purice, 33, cet. Chiperi Igor.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
20. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 5 din 16.05.1996 din str. Zorilor, 22, cet. Maslii Elena.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
21. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 20/15 din 27.10.2005 din str. Ştefaneli, 22, cet. Lupaşco Vadim.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
22. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 12 din 26.12.1997 din str. Cazimir, 8a, cet. Starîş Oleg.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
23. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 3 din 15.03.1996 din str. Zorilor, 12, cet. Paladii Silvia.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
24. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 3 din 15.03.1996 din str. Romantica, 32, cet. Calinicenco Ivan.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
25. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului repartizat prin decizia nr. 11 din 30.11.1992 din str. Cazimir, cet. Foca Raisa.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
26. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 6 din 16.06.1996 din str. Romantica, 50, cet. Beţivu Tatiana.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
27. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 7 din 14.07.1992 din str. Buzău, cet. Bîrzoi Raisa.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
28. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 1 din 24.01.1996 din str. Mitropolitul Gurev, 27, cet. Sochirca Anatolii.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
29. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 4 din 11.04.1996 din str. Lucia Purice, 23, cet. Lobanov Zinaida.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
30. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului repartizat prin decizia nr. 6 din 13.06.1996 din str. Mitropolitul Gurev, 45, cet. Cebotarean Andrei.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
31. Cu privire la refuzarea schimbării destinaţiei bunului imobil cu nr. cadastral 7801113609 din str. V. Stroescu, 22f.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
32. Cu privire la vînzarea-cumpărarea sectoarelor de teren aferente construcţiilor:
32.1. str. Bolintineanu, 11-13, ben. Sîrghi-Ten Alunica;
32.2. str. D. Cantemir, 22/a, ben. ÎI „O. Tregub”;
32.3. str. Ştefan cel Mare, 131/a, ben. Palamarciuc Ivan;
32.4. str. Ştefan cel Mare, 135/a, ben. SA „Zimbru-Nord”;
32.5. str. Alhionie, 10, ben. Purici Tatiana;
32.6. str. C. Stere, 24, ben. Corpaniuc Liudmila;
32.7. str. Independenţei, f/n, ben. Botnaru Ghenadie;
32.8. str. V. Stroescu, 33, ben. Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove;
32.9. str. N. Testemiţianu, f/n, ben. Halupneac Elena.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
33. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusurilor sectoarelor de teren aferente caselor de locuit:
33.1. str. D. Ruxanda, 4, cet. Lozan Irina;
33.2. str. Pîrcălabilor, 10, cet. Curoşu Valeriu;
33.3. str. S. Lazo, 41, cet. Ferari Maria;
33.4. str. N. Testemiţianu, 27, cet. Andrieş Dispina;
33.5. str. Hutor Lunchi, 1, cet. Malinovschi Anatolie;
33.6. str. Păcii, 2, cet. Iaricevscaia Tamara;
33.7. str. Tineretului, 42, cet. Marjinean Aurel;
33.8. str. Poienelor, 33, cet. Dediu Elena;
33.9. str. Agricultorilor, 3, cet. Gogu Elena;
33.10. str. G. Vieru, 2, cet. Donţier Iana;
33.11. str. Stejarilor, 4, cet. Grigoraş Nicolai;
33.12. str. Vasile Secară, 1, cet. Braşovan Alexandr;
33.13. str. V. Stroescu, 23j, cet. Preida Victor;
33.14. str. Stejarilor, 1b, cet. Gulica Ion;
33.15. str. I. Levandovschi, 10, cet. Carp Anatolie;
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
34. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a sectoarelor de teren aferente caselor de locuit:
34.1. str. Bucovina, 7, cet. Moldovanu Vitalie;
34.2. str-la Burebista, 2, cet. Ghervas Oleg;
34.3. str. Pîrcălabilor, 15, cet. Gandrabur Anna;
34.4. str. Vataman, 18, cet. Popovschi Dumitru;
34.5. str. Decebal, 38, cet. Vlas Silvia;
34.6. str. Lăcrămioarelor, 4, cet. Bosîi Luminiţa;
34.7. str. Calea Bălţului, 85, cet. Russu Larisa;
34.8. str. Lăutarilor, 19, cet. Stoian Ivan
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
35. Cu privire la anularea deciziei C/o nr. 47/9 din 19.12.2014.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
36. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801112411 din str. Ardealului, 8.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
37. Cu privire la acordarea unor împuterniciri la capitolul administrării bunurilor pentru încheierea contractelor de locaţiune.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
38. Cu privire la elaborarea planului geometric în scopul formării unui bun imobil în sectorul din str-la Voiţehovschi, 15.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
39. Cu privire la refuzarea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801113009 din str. V. Stroescu, 36.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
40. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801117062 din str. Rabin Colcher, 12.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
41. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801114377 din str. V. Stroescu, 48.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
42. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 14/23 din 30.11.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
43. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801102225 din str. Vataman, 26.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
44. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801111405 din str. 1 Mai, 19.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
45. Cu privire la refuzarea transmiterii în proprietate a sectorului de teren din str. Zorilor, 4, cet. Seroveţ Sergiu.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
46. Cu privire la elaborarea planului geometric în scopul formării unui bun imobil în sectorul din str. F. Budde, 44.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
47. Cu privire la refuzarea transmiterii în proprietate privată a sectorului repartizat prin decizia nr. 9 din 21.09.1989 cet. Revenco Lidia.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
48. Cu privire la solicitarea transmiterii bunurilor imobile din str-la D. Bolintineanu, 58 la balanţa APL.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
49. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 28/20.4 din 03.05.2013.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
50. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr., cadastral 7801116078 din str. Mitropolitul Gurev, 41.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
51. Cu privire la permiterea efectuării proiectului de formare prin separare a terenului cu nr. cadastral 7801113460 din str. Maria Cebotari, 27.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
52. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 48/12.16 din 29.01.2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
53. Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil cu nr. cadastral 7801113609 din str. Leningradului, 15.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
54. Cu privire la refuzarea schimbării destinaţiei bunului imobil cu nr. cadastral 7801113590 din str. V. Stroescu.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
55. Cu privire la permiterea efectuării proiectului de formare prin separare a terenului cu nr. cadastral 7801112104 din str. Independenţei, 43.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
56. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801118264 din str. N. Soltuz.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
57. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 14/28 din 30.11.2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
58. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801103398.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
59. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 50/21.11 din 27.03.2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
60. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 50/21.10 din 27.03.2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
61. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 31/16.9 din11.07.2013.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
62. . Cu privire la elaborarea planului geometric în scopul formării bunului imobil în sectorul din str. Independenţei, 41.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
63. Cu privire la aprobarea planului cadastral cu nr. cadastral 7801116388.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
64. Cu privire la permiterea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801111509 din str. M. Malamud, 29.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
65. Cu privire la executarea Hotărîrii În numele Legii, dosarul nr. 2-205/15 din 22.06.2015.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
66. Cu privire la permiterea efectuării schimbului de terenuri din str. Lucia Purice, 18, str. Lucia Purice, 17.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Ghenadie Tudos, specialist
67. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi din str. Independenţei, 44, AO „Uniunea Polonejilor din Soroca”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Mihail Grabciuc, viceprimar
68. Cu privire la stabilirea tarifelor noi la evacuarea gunoiului menajer de către ÎM „DGLC”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Vasile Ciuntu, şeful ÎM „DGLC”
69. Cu privire la planul de măsuri ce ţin de construcţii, amenajare şi înverzire a teritoriului oraşului pentru anul 2017.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Mihail Grabciuc, viceprimar
70. Cu privire la examinarea demersului administraţiei IPLT „I. Creangă”.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Mihail Grabciuc, viceprimar
71. Cu privire la executarea bugetului primăriei Soroca pentru an. 2016.
Iniţiator: Victor Său, primarul oraşului
Raportor: Feodosie Bordian, viceprimar
Coraportori: Mihail Grabciuc, viceprimar
Vladimir Cojocaru, jurist
Valentina Senco, specialist
Silvia Calmaţui, contabil-şef
72. Cu privire la modificarea componenţei comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate aprobată prin decizia C/o nr. 8/19 din 03 martie 2016.
Iniţiator: Televca Anastasia, consilier
Raportor: Televca Anastasia, consilier.

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc:

30.03.2017, ora 13.30, biroul primarului - Comisia pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, amenajarea teritoriului, probleme funciare.

31.03.2017, ora 13.00, biroul primarului - Comisia pentru buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.


În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.

Stiri

Ședința extraordinară a Consiliului municipal

 Joi, 18 mai 2017 cu începere de la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului municipal Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la modificarea deciziei C/o nr. 19/30 din 13.04.2017 “Cu privire...Detalii

Paște Fericit!

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

Joi, 13 aprilie 2017 cu începere de la ora 09.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

 1. Cu privire la refuzarea modificării planului geometric cu nr. cadastral 7801113009 d...Detalii

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc

 Joi, 06 aprilie 2017 cu începere de la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la activitatea ÎM “DGLC” pentru perioada anului 2016.
...Detalii

ANUNȚ

Stimați Soroceni!

În legătură cu venirea primăverii și apropierea sărbătorilor de Paști. După perioada în care fiecare dintre noi ne pregătim pentru aceste sărbători așa cum se cuvine, primăria or. Soroca invită toți agenții economici și deasemenea locuitorii...Detalii

POSIBILITĂȚI DE FINANȚARE REPUBLICA MOLDOVA

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc

 Luni, 13 martie 2016 cu începere de la ora 12.00, în sala de ședință a Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Soroca cu ordinea de zi:

1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei C/o nr. 20/2 din 01.11.2012.
In...Detalii

8 MARTIE

Comunicat informativ

Primăria oraşului Soroca anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate urbane de călători din oraşul Soroca
Data concursului: 30 martie 2017, ora 10.00
Locul desfăşurării concursului: Primăria oraşului Soroca, et. IV...Detalii

Categorii

Anunțuri


Sondaj de opinie